Detský folklórny súbor Matičiarik

Nácviky

Utorok: 16.30h - 18.00h

Piatok: 16.30h - 18.00h

Základná škola Moskovská 2

 

Nácviky prípravky

Streda: 17.00h - 17.45h

Materská škola na Ulici 29. augusta č. 14

 

 

Náplň nácvikov

 

Prípravka:

čas trvania nácviku: najmenší 45 minút, pokročilejší 60 minút

  • oboznamovanie sa s folklórom nenásilnou formou cez rozprávky, hry a zvyky
  • nácvik piesní s malým hlasovým rozsahom
  • nácvik detských hudobno-pohybových hier, rytmizácie
  • základy tanečných prvkov

Najmladšia zložka:

čas trvania nácviku: 2x týždenne po 90 minút + 3 - 4x do roka víkendové sústredenia

  • nácvik piesní so zvýšenými intonačnými nárokmi a hlasového rozsahu
  • nácvik základných tanečných prvkov
  • nácvik detských pohybových a hudobno-pohybových hier
  • rytmizácia
  • nácvik choreografií
  • oboznamovanie sa s ľudovými zvykmi a tradíciami najmä na území Pohronia a okolia Banskej Bystrice

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.