Detský folklórny súbor Matičiarik

Členské príspevky

Členské príspevky

číslo účtu:

2526512253/0200

IBAN

SK29 0200 0000 0025 2651 2253

Všeobecná úverová banka, a.s


Členské príspevky v hodnote 100,- € na príslušný pol rok posielajte na uvedené číslo účtu.
Do správy pre príjemcu napíšte meno dieťaťa a polrok. 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.